CARPETGALLERY

Naam Tapijtfabriek (Kon. Vereenigde Tapijtfabriek) 
Type bedrijf Tapijtfabriek (KVT), vh fabriek in tapijten, zeildoeken e.d. 
Merknamen Smyrna-, Deventertapijt 
Oprichting 24-8-1797 
Gesloten 1978 
Eigenaar P.Calcar & co., Birnie, W.F. Kronenberg (1848-1892) 
Opmerkingen / Anecdotes In 1777 door Zwitser Gautier Zindel een voorschot ontvangen van f 6000,= om een katoenfabriek op te richten. Hem lukte het echter niet. Daarna een dweilenfabriek opgericht door P en W. Boers. Uiteindelijk opgericht als werkgelegenheidsproject door G. Birnie en Sauret (tapijten, zeildoeken). In 1816 werkten er 150, in 1819 200, in 1846 226, in 1858 345 man. V.a. 1813 Smyrnatapijten, in 1906 staking, in 1919 opgegaan in KVT (met Moordrecht, Stevens & Zn Rotterdam, Den Haag) Ontwerpers: o.a. Colebrander, 
Bron van informatie Berkenv (30/31 en 142), DJB '97 (61), DN (108), NAL (96), Boek over het bedrijf Deventer Industrie (1907), p. 41 Artikel in Elsevier (1907) Deventer haar nijverheid, 1931, p. 108 
Adres + Plaats Nieuwstraat tot 1904, daarna Smyrnastraat 

Tapijtfabrieken in Nederland

Aan het eind van de 18e eeuw heerst in het oosten van Nederland grote werkloosheid. In Deventer wordt in samenwerking met het stadsbestuur door George Birnie en Philippus Sauret een textielfabriek ingericht. In de fabriek gaan vijftig armen en hun kinderen werken, in 1816 werken er ruim 150 arbeiders en in midden 19e eeuw ongeveer 225.  Het bedrijf aan de Nieuwstraat groeit uit tot een flinke fabriek. Als het gebouw te klein wordt bouwt men in 1904 een nieuwe fabriek aan de rand van de stad, de straat wordt later de Smyrnastraat genoemd.
Een onderdirecteur van de fabriek, H.J. Peters, begint in 1907 voor zichzelf en sticht een nieuwe fabriek van mechanisch geweven tapijten met een ververij. Deze tapijtfabriek van Peters was gevestigd aan de Lange Zandstraat. In 1919 gaat de tapijtfabriek aan de Smyrnastraat in Deventer samen met twee andere tapijtfabrieken in het land. Het nieuwe bedrijf is de 'Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken' (K.V.T.). In 1978 wordt de fabricage van tapijten in de vestiging in Deventer gestopt. 
Onderstaand een boekje dat is uitgegeven in de tijd dat het bedrijf een vestiging in Moordrecht en Deventer heeft.

Het knopen van een Deventer Smyrnatapijt

Het knopen van een Deventer Smyrnatapijt
In 1816 kwam de echtgenote van de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck met een beschadigd oosters tapijt naar de fabriek van tapijten en zeildoek van Birnie en Sauret aan de Nieuwstraat. Zij vroeg of het zou lukken om het tapijt te maken. Dat lukte. Het tapijt werd gerepareerd. Door dit voorval is men op het idee gekomen om naar het voorbeeld van originele oosterse tapijten soortgelijke tapijten te gaan knopen. De tapijtfabriek is zich daarna gaan specialiseren in het maken van zogenaamde Smyrnatapijten, genoemd naar de stad Smyrna, dat in het huidige Turkije ligt. 

Deventer tapijten zijn ondermeer geleverd aan het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam, in 1903-1904 werd er een Deventer tapijt geleverd aan de Ridderzaal, het oude gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.


De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT) te Moordrecht
Deventertapijt op de trap van stoomschip 'De Statendam'.
Deventertapijt op de trap van stoomschip 'De Statendam'. 
De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken te Moordrecht (K.V.T.) werd op 25 maart 1919 opgericht. Dit was het resultaat van een fusie tussen de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek te Deventer, de 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek te Den Haag en de Koninklijke Kralingsche Tapijtfabriek 'Werklust' van de firma W. Stevens & Zn. te Rotterdam. De firma Stevens bezat tevens twee fabrieken (Zuidplas en IJsselvrucht) te Moordrecht.
De firma Stevens was bij de oprichting van de KVT veruit de belangrijkste fusiepartner. Het hoofdkantoor werd dan ook in Rotterdam gevestigd en de leiding kwam grotendeels in handen van de familie Stevens.
De KVT produceerde tapijten, lopers, karpetten en matten van wol en kokos. Er waren zowel machinaal geknoopte producten (o.a. Darrab) als handgeknoopte (Smyrna, Deventer Handgeknoopt). In de loop van de jaren nam het aantal producten en ook het aantal vestigingen toe. De KVT richtte in de jaren dertig vestigingen in Frankrijk en Indo-China op en opende toonzalen in Amsterdam en Groningen. Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 werd het fabriekscomplex aldaar grotendeels verwoest. De fabricage werd overgeheveld naar Moordrecht waar een nieuw fabriekspand naast de fabriek 'IJsselvrucht' werd gebouwd en waar na de oorlog ook het hoofdkantoor werd gevestigd.
De jaren vijftig en zestig vormden een bloeiperiode voor de KVT. Het bedrijf speelde een belangrijke rol in het Moordrechtse leven. Een groot deel van de inwoners van Moordrecht werkte in de fabriek, het bedrijf bouwde woningen en een badhuis voor de werknemers en het bezat een bloeiende personeelsvereniging en een eigen fanfare. Regelmatig werden er open dagen, excursies en andere festiviteiten georganiseerd.
De KVT had internationaal goede bekendheid. Vanaf eind jaren zestig werd de tapijtmarkt echter krapper. De belangstelling van de consument voor tapijten, lopers en karpetten nam af en concurrentie vanuit lage lonen landen deed zich voelen.
De KVT wist zich aanvankelijk goed te handhaven doordat zij zich toelegde op kwaliteitsproducten en speciale opdrachten. In 1975 werd zij echter overgenomen door Youghal Carpets Ltd. te Cork, Ierland. De fabriek in Deventer moest in 1978 sluiten. In 1987 werd de KVT samen met Youghal Carpets overgenomen door Coats Viyella Ltd. te Manchester, maar al in 1990 doorverkocht aan Van Besouw te Goirle. Vanaf dat moment was Moordrecht slechts nog een productievestiging. In 1995 ging Van Besouw failliet. Het fabriekscomplex in Moordrecht werd verkocht en afgebroken en heeft nu plaatsgemaakt voor woningbouw. Alleen de watertoren, die de KVT had laten bouwen en die behalve het bedrijf zelf ook lange tijd de gemeente Moordrecht van water voorzag, is blijven staan.
"teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL"  
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V KVT, De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V., 
Stichting onderwijsinstellingen, Den Haag, Nederland
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V
De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V De tapijtindustrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V